turkanornekgulpinar.com

Makaleler

PROF.DR. TÜRKAN ÖRNEK GÜLPINAR

Laparoskopik Ameliyatların Hasta İçin Avantajları

Laparoskopik Ameliyatların Hasta İçin Avantajları

Laparoskopik cerrahi, geleneksel açık cerrahiye göre çeşitli avantajlara sahi olan minimal invaziv cerrahidir.

Açık ameliyatlarda, iç dokuları ve yapıları incelemek için büyük bir karın kesisi yapılır. Laparoskopik ameliyatlarda ise karın bölgesinde, genellikle göbek bölgesi çevresinde, sadece 1,5 cm uzunluğa kadar küçük bir kesi yapılır. Karın daha sonra karın duvarlarını genişletmek ve cerraha içerideki yapıları net bir şekilde görebilmesi ve aynı zamanda çalışmaya yer açabilmesi için de karbondioksit ile şişirilir. Bir laparoskop kesi içerisine sokulur ve karın içindeki organlar ile dokuları incelemek için kullanılır.

Gerekirse, daha sonra operasyon bölgesine geçirilebilecek diğer küçük aletlere erişim sağlamak için daha küçük kesikler yapılabilir, böylece hasarlı doku uzaklaştırılabilir veya biyopsi parçası alınabilir. İşlem bittikten sonra karbondioksit karın içinden atılır ve kesikler dikişlerle kapatılır.

Laparoskopik ameliyat tekniğinin, açık ameliyata göre avantajlarından bazıları aşağıda açıklanmaktadır:

  • Ameliyat sırasında kanama riski azalır, çünkü yapılan insizyonun boyutu açık cerrahi için yapılan insizyondan çok daha küçüktür. Bu, kan kaybını telafi etmek için ihtiyaç duyulan kan transfüzyonu olasılığını azaltır.
  • Küçük insizyon boyutu ayrıca ameliyat sonrası ağrı ve kanama riskini azaltır. Büyük bir insizyon yapıldığında, dikiş çizgisi iyileşirken hastalar genellikle uzun süreli ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyarlar. Laparoskopik cerrahi ile ameliyat sonrası yara daha küçük ve iyileşme süreci daha az ağrılıdır.
  • Küçük insizyon ayrıca ameliyat sonrası belirgin şekilde daha küçük bir skar oluşumuna yol açar. Cerrahi yaranın daha büyük olduğu durumlarda, oluşan skar dokusunun, özellikle aşırı kilolu ve obez hastalarda, herniasyona karşı daha savunmasız olmasının yanı sıra, enfekte olma olasılığı da daha yüksektir.
  • İç organların dış kirletici maddelere maruz kalması, laparoskopik ameliyatta açık ameliyatla karşılaştırıldığında önemli ölçüde azalır, dolayısıyla ameliyat sonrası enfeksiyon riskini azaltır.
  • Gerekli olan hastanede kalış süresi laparoskopik cerrahi ile önemli ölçüde kısalır, çünkü iyileşme çok daha hızlıdır. Hastaların çoğu aynı gün veya ertesi gün taburcu olur ve açık bir ameliyat işleminden çok daha hızlı bir şekilde normal günlük yaşamlarına geri dönebilir.

Laparoskopik ameliyatların hasta için avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için Doç. Dr. Türkan Gülpınar’dan randevu alabilirsiniz.

Paylaş